Fakta och underlag – Översiktsplanering

I denna del har vi samlat underlag och fakta. Här redovisar vi allmänna planeringsförutsättningar och områden med skydd i lagstiftningen. Här redovisas bland annat riksintressen, miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur och regionala frågor.

Karlshamn är en kommun med många kvaliteter för boende, företag och besökare. Karlshamns innerstad med fina handelstraditioner, attraktivt boende med närheten till hav och natur, ett rikt kulturliv, en levande landsbygd, vacker skärgård och goda kommunikationer är bara några av alla kvalitéer. Det finns med andra ord mycket att bygga vidare på när Karlshamn växer och utvecklas.