Våld i nära relation

Våld kan drabba alla. I akuta situationer ska du alltid ringa 112.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män.

Att vara utsatt för våld påverkar hela den utsattas livssituation och innebär också att man är utsatt för ett brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer, och behöver särskilt stöd och skydd.

”Nära relation” syftar till någon som du har en förtroendefull relation till och kan alltså utöver en partner i en heterosexuell eller homosexuell relation även vara en förälder, barn, syskon, vårdpersonal, kontaktperson, godman etc.

Utbildningsfilm om våld i nära relationer

Relationsvåldsteamet har spelat in en utbildningsfilm om vad våld i nära relation är, vilka tecken man ska leta efter och vilken hjälp som finns att få.