Våld i nära relation

Blir du utsatt – eller utsätter du någon i din närhet – för någon form av kränkning, hot eller våld? Det finns hjälp att få. Även du som är orolig för någon annan, är välkommen att vända dig till oss.

Kontakt

Om situationen är akut – ring 112.

För vuxna som är utsatta, om du är orolig för någon annan eller om du utsätter någon annan för våld (över 18 år) – ring Servicecenter på telefon 0454-810 00 och be om att få prata med Relationsvåldsteamet så kopplas du vidare. Efter kontorstid ring Sociala jouren 040-676 90 58.

För barn eller unga som är utsatta eller har våld hemma – kontakta Socialtjänstens Mottagning- och utredningsenhet via telefonnummer 0454-814 65. Efter kontorstid ring Sociala jouren 040-676 90 58.
Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan via e-tjänst.

Länkar med mer information och stöd

Kvinnojouren i Karlshamn (kan erbjuda skydd, stöd och gemenskap) 0454-818 99, dygnet runt
Polisens information om brott i nära relation
Kvinnofridslinjen (nationell stödtelefon, öppen dygnet runt): 020-50 50 50
Stödlinjen för män: 020-80 80 80
Stödlinjen för transpersoner: 020-55 00 00
ungarelationer.se Stöd och information för dig upp till 20 år.
Välj att sluta – en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende: 020-555 666.
Manscentrum: Krismottagning för män
könsstympning.se Webbplatsen, som är en del av hedersförtryck.se, vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt till yrkesverksamma som möter utsatta eller deras närstående.