Stenbackaskolan

Årskurs: 7-9

Antal elever: Cirka 290

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag 07:30-15:00

Telefon

Om skolan

Stenbackaskolan – Där olikheter skapar möjligheter!

Stenbackaskolan ligger i centrala Asarum och är en en del av Stenbackanavet. I Stenbackanavet ingår också fritidsgård och Stenbacka bibliotek. Skolan präglas av kreativitet, mångfald och nya idéer som gör skolan levande. Lite humor, glimten i ögat och ett vänskapligt förhållande mellan generationerna skapar den speciella, trivsamma stämningen på skolan.

På Stenbackaskolan arbetar vi ämnesintegrerat, detta sätt att arbeta på skapar bättre helhet och sammanhang för eleverna.  Vi arbetar vid en del tillfällen schemabrytande och eleverna har större möjlighet att välja innehåll och påverka sina studier. Nedan följer en kort beskrivning av Stenbackaskolans arbete med utvecklingsdialogen, projekt, öppen dörr och studieverkstad .

Utvecklingsdialogen– är ett förhållningssätt, där eleven är den som genom förståelse bär och driver sitt eget målarbete. Vi strävar efter att eleverna tydligt ska kunna se sitt målarbete och att vi underlättar för dem genom att tillhandahålla en struktur, användbara verktyg och tät kommunikation med oss pedagoger.

Projekt – ett ämnesövergripande arbete som genomförs under en vecka ibland under längre tid. Projekten genomförs i varje årskurs varje termin. Ex på projekt kan vara uppfinningar, filmprojekt, det spelar roll – ett miljöprojekt.

Öppen dörr – dagar då det ordinarie schemat bryts helt. Alla lärare är tillgängliga för alla elever. Lärare meddelar eleverna vilken sal de befinner sig i och vad de har för ämnen och därefter får eleverna tillsammans med mentorn planera var de ska vara och vad de ska jobba med.

Studieverkstad– ett tillfälle i veckan där eleverna har möjlighet att läsa läxor eller arbeta med andra uppgifter som de behöver. Det finns vid detta tillfälle möjlighet för eleverna att arbeta med sin utvecklingsdialog.

Stenbackaskolan har erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som delas ut av Skolverket.