Frågor och svar Strömma

Här kan du ta del av frågor och svar som kommer in under arbetet med en ny detaljplan i Strömma. Frågorna och svaren offentliggörs här i den takt de kommer in till oss.

För att ställa en fråga, skicka e-post till anna.lyggemark@karlshamn.se.

Vill du istället lämna synpunkter på förslaget till planprogram ska dessa lämnas skriftligen till:

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
374 81 Karlshamn

eller per e-post: byggnadsnamnden@karlshamn.se

Inkomna frågor och svar