Insikt 2024

Karlshamns kommun deltar i SKR:s undersökning Insikt. Detta för att belysa och utveckla det lokala näringslivsklimatet genom feedback från näringslivet. De myndighetsområden som ingår i undersökningen 2024 är bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, brandskydd och markupplåtelse.

Läs mer om undersökningen, ta del av de viktigaste resultaten över tid och länkar till SKR:s och SBA:s webbplatser här.