Begravning

I Sverige kan du få en borgerlig begravningsakt, en begravningsceremoni inom Svenska kyrkan eller annat trossamfund. När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att ordna med begravning.

Det är viktigt att den avlidnes uttalade eller förmodade önskan om begravningsceremoni, kistbegravning eller kremering, var gravsättning ska ske med mera, respekteras. Finns det ingen uttalad önskan är det de närmast anhöriga eller närstående som bestämmer.
När det gäller begravningsceremoni ska det tas ställning till om den exempelvis ska ske enligt Svenska kyrkans ordning eller om det ska vara en icke religiös ritual. Mycket beror på vilken religion eller trosuppfattning den avlidne haft.

Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar kykoavgift. I den ingår bland annat begravningsgudstjänst med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkvaktmästare. Anhöriga, präst, kyrkomusiker samt övriga medverkande utformar begravningsgudstjänsten tillsammans som normalt hålls i en kyrka eller begravningskapell.
Dödsboet beställer och betalar exempelvis för följande:

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport till bisättningslokal
 • Extra musik och sång
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Förtäring vid begravning eller minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyrå

Avgifter

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Avgiften täcker kostnader för:

 • Bisättning.
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett.
 • Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni.
 • Kremering.
 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningställande av  gravplatsen, alternativt jordning av aska.
 • Gravplats i 25 år.
 • Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

En begravningsbyrå hjälper till med mycket av det praktiska. Besök länk under relaterade länkar och kontakta en begravningsbyrå.

Om du inte tillhör svenska kyrkan

Om du inte tillhör svenska kyrkan kan du få hjälp av ett begravningsombud. Det är en person som Länsstyrelsen har utsett för att se till att personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan få hjälp med frågor som till exempel handlar om begravningsavgift eller förändring av begravningsplatser. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravningsakt som inte följer Svenska kyrkans ordning. Den hålls i en lokal utan religiösa symboler. En borgerlig begravningsförrättare kan hålla i sådan begravningsceremoni. Den borgerliga ceremonin kan innehålla religiösa inslag om så önskas.