Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. För att en elev ska kunna erbjudas anpassad grundskola ska en utredning först göras som består av pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Anpassade grundskolan har en egen läroplan med kursplaner. Eleven läser samma ämnen som i grundskolan, men enligt anpassade grundskolans läroplan och kursplaner.

​När det är möjligt kan eleven följa grundskolans kursplaner i ett eller flera ämnen.

Anpassad grundskola är belägen på Navetskolan i Asarum. Några elever finns integrerade i F-6 skolor i kommunen.