God man och förvaltare

En god man har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera. Har du som bor i Karlshamns kommun själv behov av en god man eller är intresserad av att ha ett uppdrag som god man du kan anmäla ditt intresse till Överförmyndarkansliet som är placerat i Ronneby. Du kan också bli god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarkansli i samverkan mellan Karlshamn, Ronneby och Karlskrona

Från och med 2021 har Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommun ett gemensamt överförmyndarkansli med placering i Ronneby på Metallgatan 1.

I många fall kan ärenden som rör överförmyndarorganisationen skötas digitalt. Vid tillfällen då god man, förvaltare och förmyndare behöver träffa en handläggare fysiskt, går det att boka möten både i Karlshamn och i Karlskrona, men främst i Ronneby. Besökstiden är torsdagar mellan klockan 13.00 – 15.00 i Ronneby.  Karlshamn erbjuder drop-in på tisdagar mellan kl 13-15. Besök på övrig tid kan bokas efter överenskommelse på telefon.

I Karlshamn kommer de fysiska mötena att hållas i Rådhuset efter tidsbokning via telefon: 0457-61 82 87.

Mer information finns tillgänglig på www.ronneby.se/godman