God man och förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper den som har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. En god man har som uppdrag att hjälpa personer som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera. Personen kan till exempel ha en funktionsnedsättning, sjukdom eller vara ett ensamkommande barn.

Ansök om att bli eller få en god man

Karlshamn och Ronneby kommun har ett gemensamt överförmyndarkansli placerat i Ronneby. Det är här du lämnar intresseanmälan om att bli en god man eller ansöker om att få en god man.

Om du ska ha ett möte med en handläggare så går det i många fall att ha mötet digitalt. Krävs det ett fysiskt möte så sker det i första hand i Ronneby, men det går även att få i Karlshamn.

Gå vidare till Ronneby kommuns webbplats för mer information och ansökan