Gifta sig

Ett alternativ till kyrklig vigsel är att du och din partner gifter er borgerligt via kommunen. Det är rättsligt bindande utan religiösa inslag, och ett alternativ om ni har olika religioner eller inte är troende.Vigseln förrättas av vigselförrättare som Länsstyrelsen har utsett. Vigseln sker normalt i Rådhuset, men kan efter önskemål ske på annan plats.

Ett borgerligt bröllop behöver inte begränsa festligheterna eller på något sätt göra att ni avstår fina traditioner. Ni kan utforma er vigsel precis som ni önskar.

Ni kan växla ringar eller inte, klä er vardagligt eller festfint. Brudbukett tar ni med om ni vill. Det går också bra att bjuda in vänner och bekanta till ceremonin.

Förutom den rent juridiska delen av vigselceremonin kan ni engagera personer som exempelvis kan hålla tal eller framföra musikstycken och solosång. Gå igenom med er vigselförrättare hur ni vill ha vigseln utformad. Vigselakten tar cirka två minuter. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Hindersprövning

För att vigas behöver man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Efter ansökan får man ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Intygen är giltiga i fyra månader. Telefonnumret till Skatteverket är 0771-567 567. Det går även att hämta blanketten på Skatteverkets hemsida.

Vittnen

Det behövs även två vittnen vid vigseln som är över 18 år. Vittnena kan vara släkt eller vänner. Namn och adress på dessa lämnas till kommunkansliet tillsammans med ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Har man inga egna vittnen kan kommunens tjänstemän ställa upp som vittnen om vigseln sker på plats i Rådhuset under ordinarie arbetstid. Tänk bara på att det inte är lika lätt att få tillgång till kommunala vittnen under sommarmånaderna.

Boka tid för vigsel

Boka tid för vigsel via vår E-tjänst

Du kan också besöka oss i Servicecenter på Rådhusgatan 10 eller kontakta Julia Solokof:
E-post: julia.solokof@karlshamn.se
Telefon: 0454-811 02

Meddela antal personer som kommer delta under ceremonin.

Avgift

Borgerlig vigsel är avgiftsfri. Milersättning tillkommer vid vigsel på annan plats.

Våra vigselförrättare

Karlshamns kommuns vigselförrättare presenteras nedan med bild och kontaktuppgifter.


Iréne Ahlstrand Mårlind –
irene.ahlstrand-marlind@karlshamn.se, 0708-177177


Daniel Wäppling –
daniel.wappling@karlshamn.se, 072-3899353


Andreas Saleskog –
andreas.saleskog@karlshamn.se, 073-9458149

Cecilia Bernhardsson –
cecilia.bernhardsson@karlsham.se, 072-3899189


Christina Svensson –
christina.svensson1@karlshamn.se, 0733-576173


Richard Pelle –
pelle_58@hotmail.com, 070-9851762

Dessutom finns det fler vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat. Ni hittar uppgifter om dem på Länsstyrelsens webbplats.