Protokoll VN

Här presenteras protokoll för Valnämnden(VN) år 2024.