Befolkningsutvecklingen 2019

Enligt de senaste siffrorna till och med juli 2019 så fortsätter Karlshamn att öka. Läs mer i följande rapporter:

Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2019 från SCB

Befolkningsutveckling December 2019

Befolkningsstatistik ålder och kön December 2019

Analys Befolkningsutveckling December 2019