Befolkningsutvecklingen 2021

I följande rapporter finns siffrorna till och med december 2021.

Sammanställning befolkning per månad 2021

Befolkningsutveckling december 2021