Konsumentvägledning

Invånare i Karlshamns kommun har möjlighet att få vägledning i konsumentrelaterade frågor i Servicecenter, Rådhuset.

Vi erbjuder opartisk vägledning i ärenden som rör köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och andra frågor som du som konsument har.
Vägledningen erbjuds dig som bor i Karlshamns kommun och har handlat av en näringsidkare. Vår inriktning är att ge dig hjälp så att du sedan
på egen hand kommer vidare i ditt ärende.
Vi vägleder inte i ärenden som rör köp mellan privatpersoner eller i ärenden som rör affärer mellan företag.