Konsumentvägledning

Invånare i Karlshamns kommun har möjlighet att få vägledning i konsumentrelaterade frågor i Servicecenter, Rådhuset.

Vi erbjuder opartisk vägledning i ärenden som rör köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och andra frågor som du som konsument har. Vägledningen erbjuds dig som bor i Karlshamns kommun och har handlat av en näringsidkare. Vår inriktning är att ge dig hjälp så att du sedan på egen hand kommer vidare i ditt ärende.

Vi vägleder inte i ärenden som rör köp mellan privatpersoner eller i ärenden som rör affärer mellan företag.

Ny konsumentköplag förbättrar reklamationsrätten

Den 1 maj 2022 fick vi en ny konsumentköplag. Då förändrades bland annat reklamationsrätten. Om du har köpt något före den 1 maj 2022 gäller den tidigare lagens regler.

Läs mer om vad den nya lagen innebär:

Bättre villkor för konsumenterna med ny konsumentköplag (Hallå Konsument, extern länk)