Ångerrätt

När du som konsument handlar i en affär har du ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning, har du 14 dagars ångerrätt när du handlar.
Distans- och hemförsäljningslagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Distansavtal

Om du köper en vara till exempel på postorder, från TV-shop eller på Internet, har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. När du handlar varor på distans räknas ångerfristen från den dag då du har tagit emot varan eller en väsentlig del av den.
Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt. Vill du veta mer om handel över gränserna, se Konsument Europa.
Om du ångrar köpet får du själv betala returportot.

Hemförsäljning

Reglerna om hemförsäljning gäller om du köper, hyr eller lämnar anbud på en vara eller träffar avtal om en tjänst med en näringsidkare i ditt eget hem eller på en utflykt som näringsidkaren har arrangerat utanför sitt fasta försäljningsställe. Reglerna gäller även för Home Parties och för avtal som ingås till exempel på din arbetsplats, på en tågresa eller något annat ställe där du kan ha svårt att komma undan en försäljare.
Även vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt.

Undantag

Det finns en del undantag när reglerna om hemförsäljning inte gäller, till exempel om det du har köpt sammanlagt kostar mindre än 400 kronor.