Socialpsykiatri och insatser vid funktionsnedsättning

Av olika skäl kan människor behöva stöd i sitt dagliga liv. Du som är vuxen med svår psykisk ohälsa, vilken orsakar en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkar på det dagliga livet och varar över tid, kan ha rätt till stödinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Målet med våra stödinsatser inom socialpsykiatrin är att du skall ha möjlighet att leva ditt liv som andra, på sikt klara av så mycket som möjligt själv och att ta aktiv del i samhället.

Kostnad

Det finns olika former av stödinsatser inom socialpsykiatrin vilka är kostnadsfria.

Ansökan

Du ansöker om stödinsatser hos socialsekreteraren inom socialpsykiatrin som sedan utreder vilka möjligheter och vilken rätt du har att få stöd utifrån dina personliga behov.

Om du är osäker på vilket stöd du kan få så kontakta Servicecenter så hjälper vi dig rätt. Kontaktuppgifter till Servicecenter eller socialsekreterarna inom socialpsykiatrin hittar du här på sidan.

Insatser som kan bli aktuella

Boendestöd

Kontaktperson

Särskilt boende

Stöd enligt socialtjänstlagen ( SoL)

Du som tillhör en personkrets enligt LSS-lagen kan också ansöka om insatser kopplade till socialtjänstlagen (SoL) genom att ta kontakt med LSS-handläggaren:

Sysselsättning enligt SoL – Du som tillhör personkrets 3 enligt LSS-lagen kan ansöka om att få sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Personligt utformat stöd – Det här är insatser som du som tillhör en personkrets enligt LSS-lagen kan ansöka om. Stödet får du i första hand i din bostad, men det kan också handla om ett telefonsamtal eller stöd i samband med exempelvis inköp eller läkarbesök. Stödet får du från personalen i ett boendeteam. Genom den här insatsen kan du få det stöd, den vägledning och den trygghet du behöver i alla de delar i vardagen där du behöver hjälp att klara av det dagliga livet. Hur omfattande stöd du kan får beror på dina personliga behov, och insatsen beviljas med x antal timmar per vecka.