Vindbruksplan

Till översiktsplanen hör en vindbruksplan som redovisar förutsättningar och ställningstaganden kring vindkraftens utbyggnad i kommunen. I vindbruksplanen finns en bedömning av planens konsekvenser och alternativ.

Karlshamns kommun har rum för vindkraft. Det blåser kanske inte bra varje dag, men i genomsnitt under ett år är vinden tillräcklig för vindkraftverk i hela kommunen. Vindkraft är en viktig komponent i arbetet med att motverka klimatförändringarna.