Carport/förråd/garage

Om du planerar att bygga en komplementbyggnad i form av carport/förråd/garage eller liknande så krävs det oftast bygglov. Men det är olika regler i olika områden.

Inom detaljplan

Om ditt hus ligger inom detaljplanelagt område så behöver du nästan alltid söka bygglov för nya komplementbyggnader. Undantag finns såsom friggebod och attefall. Se mer under bygga mindre än 30 kvm. I vår karttjänst för detaljplaner kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

Om ditt hus ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse så kan du får göra en mindre byggnad som carport/förråd/garage utan bygglov om byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader och bygga nya komplementbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

För att det inte ska krävas bygglov ska en tillbyggnad eller en ny komplementbyggnad inte vara större än 50 % av huvudbyggnaden och inte större än 30- 40 kvadratmeter. Och ligga minst 4,5 m från fastighetsgräns.

Hur börjar jag?

 1. Börja med att undersöka var bygganden kan byggas på bästa sätt utifrån husets och tomtens förutsättningar. Ligger det så nära en sjö/hav, bäck att det kan krävas en strandskyddsdispens för att kunna bygga?
 2. Studera detaljplanen, om sådan finns, så att det ni vill bygga stämmer med bestämmelserna i planen.
 3. Beställ utdrag ur primärkartan som ska fungera som underlag för situationsplanen. När du får kartan ska tillbyggnaden tydligt markeras och ritas in på den. Glöm inte att rita in avstånd till tomtgräns från tillbyggnaden.
 4. Ta fram ritningar, oftast är det bäst att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att rita.
 5. Anlita en certifierad kontrollansvarig om sådan behövs.
 6. Skicka in din ansökan om bygglov via e-tjänsten.

När bygglov beviljats kan du börja ta fram handlingar inför startbesked och boka tid för tekniskt samråd med byggnadsinspektören i ärendet om det står i bygglovet att du behöver det. Tidigast när du fått startbesked så får du börja bygga.

Ansök om startbesked
Ansök om slutbesked

Dessa handlingar ska du lämna in:

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

 • Om kontrollansvarig inte krävs så är det bra att skicka in kontrollplanen tillsammans med bygglovshandlingarna för att kunna få ett startbesked snabbare.
 • Situationsplan med primärkarta som underlag
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning