Stiftelsen A F Rydströms donation, del 1 och 2

Stiftelsen A F Rydströms donation, del 1

Bidragsberättigade är äldre, sjuka, handikappade eller behövande personer i Karlshamns kommun. Företräde ges till personer som har, eller haft, hantverksbetonade yrken. Högst 1/10 av avkastningen ska användas som resestipendium för vidareutbildning i hantverksbetonade yrken – dock ej för universitetsstudier.

Stiftelsen A F Rydströms donation, del 2

Bidragsberättigade är äldre, sjuka, handikappade personer i Karlshamns kommun. Kvinnor som arbetat inom andras hushåll har företräde.