Diarium

Kommunen registrerar de handlingar som finns hos kommunen. Det kallas för diarieföring. Som medborgare har du rätt att ta del av handlingarna om de inte är hemliga.

Karlshamns kommun diarieför handlingar som kommunen tar emot eller skickar och kommunens egna färdiga handlingar. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är offentliga. Det betyder att alla får läsa dem. Om du vill ta del av någon handling, kontakta Kommunkansliet.