Skolval förskoleklass och årskurs 7

Inför skolstart varje år är det dags att välja skola för elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7.

Detta gäller för förskoleklass

Skolval ska göras via vår e-tjänst senast den 31 januari 2024 (e-tjänsten är just nu inaktiv tills nästa skolval).

Detta gäller för årskurs 7

Eleven blir placerad på en skola utifrån folkbokföringsadress och närhetsprincipen. Om ni har önskemål om annan kommunal skola, eller om eleven är antagen till en fristående skola så ska det anmälas via vår e-tjänst senast den 31 januari 2024 (e-tjänsten är just nu inaktiv tills nästa skolval).

Önskemål om skola kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats på den önskade skolan (skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§).

Beslut om skolplacering

Beslut om skolplacering skickas till elevens folkbokföringsadress i februari. Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Om en skola får fler ansökningar än det finns platser, placeras elever på andra skolor enligt den relativa närhetsprincipen.

Om ni har gjort ett eget skolval kan elevens rätt till skolskjuts påverkas. Mer information om Karlshamns kommuns riktlinjer för skolplacering och skolskjuts kan ni läsa om på karlshamn.se.