Begravningsombud

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsorganisationen och svarar för alla begravningsplatser för folkbokförda oavsett trostillhörighet. Alla kommuninvånare betalar en begravningsavgift via skattsedeln. Denna avgift är avsedd att täcka de kostnader som uppstår i samband med begravningsceremonien.

I Karlshamns kommun finns dessa församlingar: Karlshamn, Asarum, Ringamåla, Hällaryd, Åryd och Mörrum-Elleholm.

Syftet med begravningsombud är att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Du kan läsa mer om begravningsombud på Länsstyrelsen Skånes webbplats, under Blekinge.