Öppna tangentbordsmeny

Kommunala rådet för funktionsnedsatta

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) samordnar och bevakar frågor som rör funktionsnedsatta.

Rådet kan initiera nya frågor och är ett forum för informationsspridning. Rådet ska hålla sig underrättat om samhällsplaneringen och befintliga resurser avseende social omsorg, kommunal hälso- och sjukvård med mera inom Karlshamns kommun.

Rådet för funktionsnedsatta består av ledamöter som är utvalda av handikappföreningarna i Karlshamn. Ordförande är Per-Ola Mattsson (S), även ordförande i kommunstyrelsen.