Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet (FHR) samordnar och bevakar frågor som rör funktionsnedsatta.

Funktionshinderrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information avseende övergripande planeringsfrågor som berör de funktionsnedsattas villkor och ska på strategisk nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar som särskilt berör funktionsnedsatta.

Föreningen Handikappföreningarna i Karlshamn utser maximalt 12 ledamöter till rådet, utöver de politiska representanterna.