Vad gäller i förskolan

Förskola vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Hitta på sidan

Ansök om förskoleplats i god tid

Det är viktigt att du ansöker om plats i god tid – senast fyra månader innan önskat startdatum. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats på förskola inom fyra månader från ansökningsdatum. Vi försöker att erbjuda plats enligt önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Du ansöker om plats i förskola eller fritidshem via en e-tjänst:

Ansök om plats inom barnomsorgen (förskola eller fritids)

Säga upp en förskoleplats

Uppsägningstiden för en plats är två månader och avgift tas ut under denna tid. Det datum du anger vid uppsägningen är den sista dagen barnet ska närvara på förskolan. Vid dubbelplacering sägs varje plats upp av respektive platsinnehavare.

Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Du säger upp förskoleplatsen via en e-tjänst:

Säg upp förskoleplats

Inskolning

Inskolning för nya barn är normalt cirka två veckor.

Är förskolan obligatorisk

Förskolan är inte obligatorisk, du väljer själv om ditt barn ska gå i förskola. I Karlshamns kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Avgifter i förskolan

Se Avgifter – barnomsorgstaxa

Allmän förskola - erbjuds alla barn från tre år

Alla barn erbjuds allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen.

Verksamheten är frivillig − benämningen “allmän” syftar på att verksamheten erbjuds alla barn från tre års ålder. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten.

Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Tiden förläggs på tre dagar i veckan mellan cirka klockan 09:00−14:00.

Verksamheten bestämmer dagarnas förläggning. Allmän förskola följer skolans läsårstider och lovdagar/studiedagar.

Allmän förskola är avgiftsfri tre dagar i veckan mellan cirka klockan 09.00−14.00.

Vistelsetid, hämtning och lämning

Barnets närvarotid grundar sig på vårdnadshavares arbets‐ och/eller studietid plus resor till och från förskoleverksamheten. Det är den vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast på dagen som lämnar barnet och den som slutar sitt arbete tidigast som hämtar barnet.

Du lägger ditt barnomsorgschema i vår lärplattform Vklass. Här får du information om hur du laddar ner appen Vklass, loggar in och lägger ett omsorgsschema:

Vklass

Förskolornas öppettider och stängningsdagar

Förskolorna har öppet vardagar klockan 06:15 – 18:15.

Personalen har tre studiedagar per termin då verksamheten stänger. Vårdnadshavare informeras om datum i god tid.

Om barnet är sjukt

Sjuka barn ska inte vara på förskolan. Dels med tanke på smittorisken dels för att barnen inte orkar med att vara i grupp. Lämna alltid uppgifter om adress och telefonnummer både till hemmet och arbetet, om barnen blir sjuka måste personalen kunna nå vårdnadshavarna. Är barnet frånvarande pga sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd kan avgiftsreduktion fås efter ansökan. Sjukdomen ska styrkas med läkarintyg.

Vanlig fråga vid sjukdom:

Jag har 2 barn på förskolan, om det ena blir sjukt får jag lämna det andra?

Svar: Barnet får lämnas efter sitt schema.

Om vårdnadshavaren studerar

Barn vars vårdnadshavare studerar erbjuds förskoleverksamhet i samma omfattning som du studerar.

Om vårdnadshavaren är föräldraledig

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka = 5 timmar/dag tre dagar i veckan. Verksamheten bestämmer dagarnas och tidens förläggning. Föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen kan ej kombineras med annan tid för arbete, studier eller arbetssökande.

Vanliga frågor för föräldralediga:

Får jag lämna min 2-åring för att studera när jag är föräldraledig för ett annat barn?

Svar: Du får lämna ditt barn antingen 15 timmar/vecka (som föräldraledig) eller den tid som du behöver för dina studier (som studerande).

Jag ska ta ut föräldraledighet 3 dagar i veckan och arbeta 2 dagar, kan jag lämna mitt barn hela veckan?

Svar: Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete. Antingen får du lämna 15 timmar/vecka som föräldraledig eller efter schema.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg.

Om vårdnadshavaren är arbetssökande

Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande, erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Tiden ska förläggas med 5 timmar/dag mellan cirka 09:00-14:00 tre dagar per vecka. Varje förskola avgör själva vilka dagar.

Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer och liknande. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive förskolechef. Den sammanlagda tiden ska dock vara max 15 timmar per vecka. Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

Vanliga frågor för arbetssökande:

Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på tisdag-torsdag 09:00−14:00. Jag arbetar måndagen, får jag lämna mitt barn resten av veckan?

Svar: Maxtiden är 15 timmar/vecka. Har du tillexempel lämnat ditt barn 8 timmar på måndagen har du rätt att lämna ditt barn 7 timmar till den veckan. Tiderna är förlagda tisdag-torsdag 09:00-14:00. Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer etcetera. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive rektor. Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på tisdag-torsdag 09:00−14:00. Jag arbetar måndag, tisdag 8 timmar/dag. Får jag lämna mitt barn resten av veckan?

Svar: Nej, maxtiden är 15 timmar/vecka. Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer och liknande. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive rektor.  Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

Får mitt barn komma till förskolan när det är lov om jag är arbetssökande?

Svar: Ja, under skolans sommarlov, jullov, sportlov, påsklov och höstlov får barnet lämnas de lagstadgade 15 timmar per vecka. Verksamheten bestämmer dagarnas förläggning.

Hur får vi lämna vårt barn, jag är arbetssökande och min sambo arbetar olika tider på dagen?

Svar: Att vara arbetssökande jämställs med att vara arbetande. Barnets schema följer båda föräldrarnas schema.

Om vårdnadshavaren har semester

Vid vårdnadshavares semester/ledighet är barnet ledigt. (Gäller ej “Allmänna förskolans” 15 timmar under terminstid.)

Om vårdnadshavaren blir sjuk

Sjukskriven vårdnadshavare har rätt att lämna barn som är inskrivna i barnomsorgen.

Barn kan, efter överenskommelse med rektor och om särskilda skäl föreligger, även få lämnas utanför sjuk vårdnadshavares ordinarie arbetstid. Särskilda skäl kan till exempel vara om försäkringskassan så föreskriver eller om vårdnadshavare bedöms så sjuk att han/hon inte kan ta hand om sitt barn hemma. Vårdnadshavare som är sjukskriven under en längre period, har förlängd sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning har rätt att skriva in sitt barn i förskoleverksamheten eller i skolbarnomsorgen. Barnet får lämnas enligt samma regler som för arbetssökande förälder. Om vårdnadshavare har schema, som till exempel vid aktivitetsersättning, så styr detta behovet av omsorgstid.

Om vårdnadshavaren jobbar natt

Om du ska arbeta nattskift får barnet lämnas fyra timmar innan skiftet för att du ska få vila. Tiden bestäms i samråd med förskolan. Dagen efter nattskiftet kan barnet vara på förskolan till längst 16.00. Tiden bestäms i samråd med förskolan.