ABC gruppträffar för föräldrar

Gruppträffarna för ABC (Alla Barn i Centrum) handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Träffarna är för föräldrar eller annan viktig vuxen till barn mellan 3 och 12 år.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. Mellan träffarna övar du hemma med barnet.

Anmäl dig till ABC:s gruppträffar via denna e-tjänst

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema:

Träff 1 – Visa kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

 

Träff 2 – Vara med
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

 

Träff 3 – Visa vägen
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

 

Träff 4 – Välja strider
Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikt­hantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmäl dig till ABC:s gruppträffar via denna e-tjänst