Aktuellt program Svängsta

Aktiviteter

Maj
Onsdag 8 maj 13:00-16:00 Bingo, fika och trevlig samvaro
Onsdag 22 maj 13:00-16:00 Bingo, fika och trevlig samvaro

Juni
Onsdag 5 juni 13:00-16:00 Bingo, fika och trevlig samvaro
Onsdag 19 juni 13:00-16:00 Midsommarfest med underhållning, fika och trevlig samvaro

 

Med reservation för eventuella förändringar.