Djur

Du som har exempelvis hästar, grisar eller kor måste ha tillstånd från Miljöförbundet för att få ha dessa inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vilka djur som omfattas av detta tillståndskrav regleras i våra lokala hälsoskyddsföreskrifter. De djur som omfattas av kraven är:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

De som ansvarar för frågor om djurhållning och tillstånd är Miljöförbundet Blekinge väst. Miljöförbundet är en gemensam organisation för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommun vars uppdrag inkluderar bland annat att agera som miljönämnd för de olika kommunerna.

Mer information och länk till ansökan om att hålla djur i detaljplanelagt område finns på Miljöförbundet Blekinge västs webbsida:

Djur i tätort – Miljöförbundet Blekinge väst