Kultur i vården

Alla har rätt till att ta del av kulturlivet utifrån sina förutsättningar och under livets olika skeenden.

I samarbete med bland annat Blekinge läns bildningsförbund och Musik i Blekinge arrangeras det  kontinuerliga musik-  teaterupplevelser för äldre och för personer med funktionsvariationer.

Spelplatser för musikstunderna är oftast på träffpunkter och/eller på särskilt boende.

Underhållningen annonseras i träffpunkternas program, på plats på de särskilda boendena och i lokalpressen.

Alla programmen har fri entré.