Vill du hjälpa till?

Här hittar du information om hur du som privatperson eller företagare kan bidra för att hjälpa människor som flyr.

Det finns flera frivilligorganisationer som tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Flera av organisationerna har även kompetens och stor erfarenhet av samordning och logistik av olika insatser.

Hit kan du vända dig:

Behov av tolkar

Karlshamns kommun kommer inom kort att behöva ta emot människor som flyr undan kriget i Ukraina och söker därför ukrainska tolkar. Vi utgår från lämplighet och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av tolkuppdrag. Eftersom många ukrainare även talar ryska söker vi även dig som kan ryska.

Du som behärska ukrainska eller ryska och är villig att hjälpa till som tolk, välkommen att kontakta Karlshamns kommuns tolksamordnare via mail till tolkformedling@karlshamn.se eller via telefon: 0454-81744.

Behov av tillfälliga boendeplatser

Med anledning av den stora flyktingströmmen från Ukraina har Regeringen gått ut en begäran om en inventering av tillgången av tillfälliga boendeplatser i hela Sverige. Karlshamns kommun ansvarar för inventeringen inom vår kommungräns.

Tidigare har kommunen bara inventerat lokaler och möjliga boenden i kommunal regi. På uppdrag av Länsstyrelsen vände vi oss under mars månad även till det lokala näringslivet. Kartläggningen skedde samverkan med Frivilliga Resursgruppen (FRG) och gällde boendelösningar som ägs och drivs av företag, bolag, inte av privatpersoner.

Inventeringen som blev klar den 23 mars har bidragit till att vi nu har kontaktuppgifter till ett stort antal privata företagare som kan erbjuda tillfälliga boende för flyktingar i Karlshamns kommun. Informationen har skickats vidare till Länsstyrelsen för samordning.

Behov av familjehem åt ensamkommande barn

Vill du hjälpa ett ensamkommande barn? Just nu ser behovet ut att öka för familjehem då det kan komma många barn hit som behöver hjälp.
Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom så är du välkommen att anmäla ditt intresse via denna e-tjänst. Vi kontaktar dig om och när behov uppstår.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara familjehem.