Beställ kartor för bygglov eller anmälan

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan, behöver du lämna in en situationsplan. Som underlag till situationsplanen behöver du antingen en nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta. Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter, anslutningspunkter för vatten och avlopp (VA) samt planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut med mera. 

När behövs en nybyggnadskarta?

  • Vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor eller industribyggnader.
  • Om ovanstående byggnad är den första byggnaden på tomten eller om den ersätter en riven byggnad.

Om du ska bygga utanför planlagt område eller vid frågor kontakta Servicecenter (kontaktuppgifter här på sidan) och be att få prata med en bygglovshandläggare på Stadsbyggnadsavdelningen, eller skicka e-post till byggnadsnamnden@karlshamn.se.

Läs mer om bygglov på vår webbsida.

Hur beställer jag?

Nybyggnadskartan beställs via vår e-tjänst. Du behöver Bank ID för att kunna använda e-tjänsten, detta gäller även för företag och ombud. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten går det bra att få blankett via Servicecenter.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är normalt cirka fyra veckor.  Nybyggnadskartan finns inte som färdig produkt utan tas fram i samband med beställning. I samband med längre ledigheter, t ex under sommaren, kan handläggningstiden vara betydligt längre. Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du söker bygglov.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan levereras alltid i digitalt format, pdf och dwg (för att kartan i pdf-format ska bli skalenlig vid utskrift måste den skrivas ut i angett pappersformat (A4, A3) med skrivarinställningen “verklig storlek” som inte anpassar kartbilden). En papperskarta kan levereras med post om så önskas.

Vad kostar det?

Nybyggnadskartan beställs mot en avgift. Primärkartan är gratis så länge som formatet är i papper eller PDF-fil. Är du osäker på vilken karta du behöver, ring till Servicecenter och be att få pata med bygglovshandläggare på Stadsbyggnadsavdelningen (kontaktuppgifter här på sidan). Kostnaden för en nybyggnadskarta varierar beroende på fastighetens storlek (tomtarealen) och läge, inom eller utom planlagt område, enligt gällande taxa.

Prisexempel:
Fastighet  < 2000 m2 – Fullständig  7497 kronor / Enkel  5498 kronor

Kontakta Mätningskontoret för exakt prisuppgift vid andra arealer via e-post: kartor@karlshamn.se eller telefon 0454-816 64.

Hur länge gäller kartan?

Nybyggnadskartan har en giltighetstid på 2 år, om ej större förändringar skett på eller omkring fastigheten. Efter 2-5 år fordras kontroll/revidering och efter 5 år ska ny karta beställas.

Enligt beslut i Byggnadsnämnden §275, 2021-11-03.