Oljeutsläpp i Pukaviksbukten

Här hittar du samlad information om oljeutsläppet som orsakades av att passagerarfärjan Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten söder om Karlshamn söndagen den 22 oktober.

Den skadade färjan läckte diesel och tjockolja. Hårdast drabbades kusten vid Sölvesborg, men oljan nådde även Karlshamn i mindre utsträckning. Olja sanerades på land och i vattnet i områden som Stärnö-Boön, Munkahusviken, Stilleryd och Kofsa.

Vi räknar med att enstaka mindre oljepåslag som behöver sanering kommer att dyka upp med jämna mellanrum under lång tid framöver. Vi har därför saneringsteam beredda som kan genomföra sanering vid behov. Ytterligare åtgärder planeras inför vår och sommar 2024. I Karlshamn räknar vi med att ha tillräckliga rutiner på plats för att kunna fortsätta saneringsarbetet inom ordinarie organisation. Därför är krisledningsstabens arbete och lägesrapporteringen avslutad.

Karlshamns kommun aktiverade krisledningsstaben för den grundstötta färjan den 22 oktober 2023 och avaktiverade krisledningsstaben i slutet av november 2023.

Lägesrapporter

Löpande lägesrapporter om oljeutsläppet

Samlade nyheter

Samlade nyheter om oljeutsläppet

Frågor och svar

Frågor och svar om oljeutsläppet