Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny fastighet, bygga till din fastighet eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din mark.

Tips!

Innan du påbörjar din ansökan om bygglov, gå in på sidan. Gå in på Då behövs bygglov eller anmälan. Där kan du läsa om vad som krävs för olika typer av bygglov.
På sidan Sök bygglov, gör anmälan kan du läsa mer om bygglovsprocessen.

Hittar du inte svar kan du kontakta byggavdelningen så hjälper vi dig med dina frågor.

Förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked/lokaliseringsprövning till byggnadsnämnden är ett sätt för dig som planerar att bygga något, att med enkla handlingar få besked om man kan få bygglov för det man planerar.

Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går bra att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov. Läs mer här.

Tänk på!

Att ansöka hos Karlshamn Energi Vatten AB om anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt för byggvatten, om du behöver det under byggtiden.