Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar kommunens verksamhet, ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som har fattats i kommunfullmäktige. Nämnden har tre utskott.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare tolv ledamöter och femton ersättare. Ordförande är Magnus Gärdebring (M).

Vill du veta vilka politiker som sitter med i kommunstyrelsen? Gå till Sök politiker.

Datum för sammanträden 2024

6 februari
11 mars (bokslut/resultatdialog)
12 mars
9 april
7 maj
10 juni (resultatdialog)
11 juni
17 september
21 oktober (resultatdialog)
22 oktober
26 november
17 december

Kommunstyrelsen har följande tre utskott:

Klicka på respektive utskott för information och sammanträdestider.

Hitta på sidan