Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar kommunens verksamhet, ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som har fattats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare tolv ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnadsförvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen..

Datum för sammanträden 2021

 • 2 februari
 • 8 mars (bokslutsdialog)
 • 9 mars
 • 13 april
 • 7 juni (resultatdialog)
 • 8 juni
 • 21 september
 • 25 oktober (resultatdialog)
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 21 december