Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar kommunens verksamhet, ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som har fattats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare tolv ledamöter och femton ersättare. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsen har en förvaltning som heter kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2022

  • 25 januari
  • 22 mars
  • 12 april
  • 7 juni
  • 20 september
  • 25 oktober
  • 29 november
  • 20 december