Landsbygd

Karlshamns landsbygd har stora natur- och kulturvärden som består av en mängd olika naturtyper, allt från skärgårdsmiljöer till gamla odlingslandskap.
Av kommunens cirka 32 000 invånare har ungefär 10 000 personer valt att bosätta sig på landsbygden.

Karlshamns orter på landsbygden

Klicka här för att se kartbild och mer information om Karlshamns orter 

Karlshamns kommun har en landsbygdsutvecklare som arbetar med frågor som rör dig som bor och verkar på landsbygden. Ta kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare om du har en idé som kan utveckla landsbygden så får du hjälp att komma igång med din ansökan för investerings- eller projektstöd.

I vårt arbete samverkar vi bland annat med landsbygdsutvecklarna i Blekinge, JordbruksverketLänsstyrelsen i Blekinge och SydostLeader.

”Smarta bygder” för morgondagens Hällaryd

Region Blekinge och länets kommuner gör nu en bred ansats under namnet ”Smarta bygder” för att främja tillgången till service och en attraktiv platsutveckling med fokus på Blekinges olika landsbygder. En ort i varje kommun har valts ut för att utveckla tillgången på service, och här i Karlshamn valdes Hällaryd. De som bor där har fått chansen att påverka hur Hällaryd utvecklas framöver genom att svara på en enkät. Där fick de ge sina tankar kring tillgången på service och hur en attraktiv platsutveckling kan ske i Hällaryd.

Utveckling av Matviks hamn

Förstudien ”Utveckling av Matviks hamn” är nu slutförd. Projektägare var Matviks bryggförening och Karlshamns kommun var medfinansiär genom Sydost Leader.

Läs mer om projektet på Hällaryds skärgårdsförenings webbplats

Jordbruksverket och landsbygdsprogrammet

Det finns flera olika stöd och ersättningar att söka i landsbygdsprogrammet, till exempel företags- och projektstöd för investeringar i ditt företag, eller som blir till nytta för fler. Stödet söks via Jordbruksverket. Länsstyrelsen i Blekinge handlägger och bedömer ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och för din regions utveckling.

Sydostleader

Karlshamn tillhör Sydostleader. Karlshamns kommun bidrar 2019 med pengar till Sydostleaders gemensamma pott som företag, föreningar med flera kan söka pengar ur. Du ansöker via Jordbrukets e-tjänstStyrelsen för Sydostleader beslutar vilka ansökningar som ska bli beviljade.

Kommunala bidrag

Aktiva samhällsföreningar som bedriver verksamhet i och för landsbygden inom Karlshamns kommun kan söka olika bidrag. För att söka bidrag krävs att det är en mindre aktiv och ideell samhällsförening som har sitt säte och verkar direkt kopplat lokalt till landsbygden, och vars medlemmar också är boende på landsbygden.

Ansök här

Förstudie Mieån – Ihre

Förstudien är ett SydOstLeader projekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med denna förstudie är att identifiera och ta fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som ska ha fokus på att stärka landsbygdens attraktionskraft samt att öka tillväxten för Karlshamns kommuns landsbygd genom natur och kulturbesökande. Målet med förstudien var att skapa en gemensam utvecklings – och handlingsplan för ett genomförandeprojekt för Karlshamns kommuns landsbygd, som är väl underbyggd på lokala delaktigheten, näringsliv, besöksnäringen samt nätverk.

Mer information kommer. Kontakt Sara Dahlberg: sara.dahlberg@karlshamn.se

Förslag till vandrings- och cykelled 

Förstudien – Kartläggning 

Slutrapport förstudien