Personalklubben – för personal

Karlshamns kommuns personalklubb är till för dig som är anställd i Karlshamns kommun, Cura eller i några av våra kommunala bolag. Genom personalklubben får du ta del av förmåner i form av allt ifrån rabatter på gym och i affärer till resor och konserter.

Du som har en tillsvidareanställning eller ett vikariat med minst tre månaders sammanhängande anställning i Karlshamns kommun blir, när din anställning börjar, medlem i vår personalklubb. Att vara med i personalklubben är kostnadsfritt för dig som är anställd hos Karlshamns kommun. Du som är anställd hos Karlshamnsbostäder, Karlshamn Energi, Karlshamns Hamn, Karlshamnsfastigheter eller Cura är också välkommen att gå med i personalklubben, men får då betala en liten avgift.

Utöver rabatter och resor erbjuder personalklubben hälsofrämjande aktiviteter. Även konstklubben Kommuntavlan ingår i det samlade utbudet av aktiviteter som personalklubben erbjuder. Kommuntavlan har dock en egen styrelse och medlemsavgifter och du måste själv gå med i den klubben.

Inga av de aktiviteter som personalklubben erbjuder är subventionerade av personalklubben själva. Alla rabatter är förhandlade direkt med den som levererar varan eller tjänsten.

Hjälp oss att förbättra personalklubben

Har du några idéer eller förslag på hur vi kan göra personalklubben ännu större och bättre? Kontakta gärna personalklubbens administratör eller administrativa samordnare.