Föräldrasamverkan grundskola

En god föräldrakontakt är betydelsefull för en lyckad skolgång. Ett nära samarbete med föräldrar är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att få hög måluppfyllelse.

Alla skolor i kommunen har erbjuder någon form av föräldrasamverkan. Hur detta är organiserat kan se olika ut på olika skolor.

Exempel på föräldrasamverkan kan vara:

  • Föräldrar/vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka skolan
  • Föräldrar/vårdnadshavare inbjuds till utvecklingssamtal, föräldramöten, redovisningstillfällen och andra aktiviteter
  • Forum för samråd/Inflytanderåd/Föräldraråd
  • Föräldraförening