Stiftelsen Kamrer Ola Olssons donationsfond

Bidragsberättigade är personer inom Åryds församling, särskilt inom Törneryds by och skogsroten, för att:

  • Anskaffa mindre jordbrukslägenheter.
  • Genom merköp av mindre brukningsenheter eller inköp av lämplig tillskottsjord överföra ofullständiga jordbruk till bärkraftiga brukningsdelar.
  • Genom inre rationaliseringsåtgärder öka avkastningen från mindre jordbruk.
  • Stödja brukare av mindre jordbruk, vilka bedriver försöksverksamhet för jordbruksnäringens utveckling.
  • Stipendier för utbildning till jordbrukare eller för vidareutbildning av verksamma jordbrukare.