NTA – Naturvetenskap och Teknik för alla

Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) är ett koncept för skolutveckling som Karlshamns kommun varit del av sedan 2011. NTA är ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experiment som grund. Konceptet erbjuder pedagogen kontinuerlig fortbildning och anpassat laborativt materiel.

NTA är främst inriktat på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men har visat sig ha god spridningseffekt på många fler skolämnen.