Stöd till arbetssökande

Som arbetssökande kommuninvånare har du möjlighet att ta del av de arbetsmarknadsåtgärder som Karlshamns kommun erbjuder som till exempel arbetspraktik, arbetsträning, arbetslivsinriktad rehabilitering, social rehabilitering samt olika former av lönebidragsanställningar.

Arbetsmarknadsenheten består av Arbetscentrum och M.A.G.E som finns till för dig som behöver extra stöd och hjälp för att närma dig arbete eller studier.

Om du är intresserad av arbetspraktik eller liknande och är aktuell hos Arbetsförmedlingen, Enheten för försörjning och vägledning eller Försäkringskassan så kontaktar du i första hand dem.

Arbetscentrum

Arbetscentrum

Telefon till receptionen

0454-815 98

E-post

arbetscentrum@karlshamn.se

Adress

Boktryckargatan 3
374 32 Karlshamn

Info

Arbetscentrum är till för dig som behöver extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier.

Läs mer

M.A.G.E

Telefon 073-357 63 66

E-post urban.wrangemyr@karlshamn.se

Adress Öjavadsvägen 2
376 36 Svängsta

Info

M.A.G.E. är för unga (16-30 år) som vill komma närmare arbetsmarknaden.

Läs mer