Eldning

Vare sig du ska elda inom- eller utomhus så finns det vissa regler och bestämmelser som du måste förhålla dig till. Därför har vi på denna sida samlat information som kan vara bra att känna till innan du eldar.

Eldning inomhus

En brasa inomhus ökar trivseln och eldning med biobränsle som ved, pellet eller flis är bra ur miljö­synpunkt. Tänk dock på att du som eldar ansvarar för att eldningen inte besvärar din omgivning. Skulle detta ske så har Miljöförbundet rätt att begränsa din rätt att elda.

Om du vill installera en eldstad, kassett, kamin eller en skorsten så måste du först göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. En sotare måste även godkänna installationen innan du får använda den.

Eldning utomhus

I detaljplanerade områden eller områden med områdesbestämmelser är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall mellan 1 mars- 31 oktober. Undantag görs dock för valborgsmässoeldar 30 april. Under övrig tid är det tillåtet att elda så länge som din eldning inte besvärar din omgivning.

I områden som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser är det tillåtet att elda trädgårdsavfall året om.

Observera att eldning aldrig får ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Eldningsförbud

På sommaren kan länsstyrelsen utfärda eldningsförbud då det är stor risk för bränder i skog och mark. Detta förbud kan även innebära förbud mot att grilla i grill på egen tomt.