Nyheter kopplade till läget i Ukraina

Kommun

Länsgemensamt avtal om tillgång till bandvagnar

Nu har ett länsgemensamt avtal tecknats som ger regionen, Blekinges fem kommuner och länets båda räddningstjänster tillgång till viktiga resurser i hä...

Kommun

IT-attack påverkar informationssystem

Under helgen har IT-leverantören Tietoevry drabbats av en IT-attack. Ett av Region Blekinges system som även Karlshamns kommun använder är påverkat. S...

Kommun

Fortsatt arbete med civil beredskap

Säkerhetsarbetet i Karlshamns kommun fortsätter enligt plan under 2024. Utveckling av trygghetspunkter, säkerställa robusthet i samhällsviktiga verksa...

Kommun

Trygghetspunkt testas under masskadeövning

Den 27 september övar Karlshamns kommun och Region Blekinge krishantering på sjukhuset i Karlshamn tillsammans med bland annat Frivilliga resursgruppe...

Kommun

Sju dagar, klarar du det?

Årets beredskapsvecka genomförs vecka 39 ? en vecka med aktiviteter och information för att öka människors motståndskraft inför kriser.Plötsligt g...

Kommun

Kommunanställda får information om krigsplacering

Som en planeringsförutsättning för att kunna bedriva kommunens verksamhet under höjd beredskap har Karlshamns kommun beslutat att krigsplacera sin per...

Kommun

Hur stärker Blekinge sitt totalförsvar?

Länsstyrelsen Blekinge bjöd i dag in kommuner, region, räddningstjänst och Södra militärregionen till en seminarieövning på Ronneby Brunn om länets to...

Kommun

Karlshamns kommun krigsplacerar sin personal 

Karlshamns kommun inleder nu arbetet med att krigsplacera alla tillsvidareanställda inom Karlshamns kommun. Målet med krigsplacering är att vi ska ha...

Kommun

Lägesbild den 2 juni kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat. Baserat på det stabila läget i kommunen upphör stabsmöten och rapportering av lä...

Kommun

Lägesbild den 19 maj kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat. Just nu pågår flygvapnets militärövning i södra Sverige, vilket kan skapa oro ho...