Nyheter kopplade till läget i Ukraina

Kommun

Trygghetspunkt testas under masskadeövning

Den 27 september övar Karlshamns kommun och Region Blekinge krishantering på sjukhuset i Karlshamn tillsammans med bland annat Frivilliga resursgruppe...

Kommun

Sju dagar, klarar du det?

Årets beredskapsvecka genomförs vecka 39 ? en vecka med aktiviteter och information för att öka människors motståndskraft inför kriser.Plötsligt g...

Kommun

Kommunanställda får information om krigsplacering

Som en planeringsförutsättning för att kunna bedriva kommunens verksamhet under höjd beredskap har Karlshamns kommun beslutat att krigsplacera sin per...

Kommun

Hur stärker Blekinge sitt totalförsvar?

Länsstyrelsen Blekinge bjöd i dag in kommuner, region, räddningstjänst och Södra militärregionen till en seminarieövning på Ronneby Brunn om länets to...

Kommun

Karlshamns kommun krigsplacerar sin personal 

Karlshamns kommun inleder nu arbetet med att krigsplacera alla tillsvidareanställda inom Karlshamns kommun. Målet med krigsplacering är att vi ska ha...

Kommun

Lägesbild den 2 juni kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat. Baserat på det stabila läget i kommunen upphör stabsmöten och rapportering av lä...

Kommun

Lägesbild den 19 maj kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat. Just nu pågår flygvapnets militärövning i södra Sverige, vilket kan skapa oro ho...

Kommun

Lägesbild den 12 maj kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat. Under kommande vecka håller flygvapnet en militärövning i södra Sverige, vilket...

Kommun

Lägesbild den 5 maj kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat sedan förra veckan. Vi känner till att ett 30-tal flyktingar har löst eget boende...

Kommun

Lägesbild den 28 april kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är i stort oförändrat. Vi känner till att ett 30-tal flyktingar har löst eget boende i Karlsham...