Vad händer om en faktura inte betalas i tid

Vi skickar ut en påminnelse ungefär en vecka efter förfallodagen. Ett inkassokrav utgår ca tre veckor efter fakturans förfallodag.

Cirka fem veckor efter förfallodagen skickas en varselerinran med information om att barnet kan komma att stängas av från sin barnomsorgsplats och vilka alternativ som finns angående skulden. Ca 30 dagar efter varselerinran skickar utbildningsförvaltningen ett skriftligt varsel om uppsägning av platsen. Varslet ska innehålla uppgifter om  storlek på skulden och datum när platsen avslutas (om inte skulden betalas helt eller delvis).