Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ansvarar för bland annat infrastruktur, översiktsplaner, ekonomi, juridik, folkhälsa och IT-frågor.

Utskottet styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare fyra ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Magnus Gärdebring (M). Kommunstyrelsens arbetsutskottets uppgifter utförs av kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2023

17 januari
7 februari
21 februari
7 mars
28 mars
25 april
16 maj
20 juni
22 augusti
5 september
26 september
10 oktober
31 oktober
14 november
5 december
12 december