Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ansvarar för bland annat infrastruktur, översiktsplaner, ekonomi, juridik, folkhälsa och IT-frågor.

Utskottet styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare fyra ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Magnus Gärdebring (M). Kommunstyrelsens arbetsutskottets uppgifter utförs av kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2024

23 januari
13 februari
27 februari
5 mars
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
20 augusti
3 september
24 september
8 oktober
29 oktober
12 november
3 december
11 december