M.A.G.E.

M.A.G.E. är en arbetsplats för unga (16-30 år) som vill komma närmare arbetsmarknaden. De olika arbetsstationerna gör det möjligt att välja arbetsuppgift efter intresse, förmåga och möjliggör att växa stegvis. Varje arbetsuppgift i sig är utformad med tydlighet, begriplighet och framförhållning.

Lego

En arbetsuppgift där man tillsammans paketerar olika små komponenter i påsar till en extern uppdragsgivare.

Digitalisering

Digitalisering av analogt bildmaterial som görs åt olika externa aktörer.

Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen jobbar i samarbete med KABO och sköter Haldaparken.

Tillgänglighetsdatabasen 2,0

Tillgänglighetsdatabasen 2,0 mäter och dokumenterar tillgängligheten på alla Karlshamns kommuns allmänna platser och fastigheter. Läs mer här.

Förutom dem interna ordinarie arbetsträning och praktikplatserna så jobbar vi med praktik på olika företag för att komma närmare egen självförsörjning.

Tillsammans på M.A.G.E. så tränar vi på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och arbetar med involveringspedagogik i arbetsintegrerad miljö, där var och en får möjligheten att finna viljan och
modet att ta ansvar över sitt eget liv. Läs mer om empowermentpedagogik och 7-tjugo-metoden.