Tolkförmedlingen

Tolkförmedlingen är en serviceverksamhet för icke svensktalande personer och myndigheter som behöver hjälp med att förstå varandra.

Tolkförmedlingen är en serviceverksamhet för icke svensktalande personer och myndigheter som behöver hjälp med att förstå varandra. Det är alltid myndigheten som ska beställa tolk, inte den enskilde och beställningen görs genom Tolkförmedlingen. Den som anlitar tolken står också för kostnaden. Alla tolkar har tystnadsplikt.

När du beställer tolk behöver du tänka på:

  • När och var du behöver tolkning.
  • På vilket eller vilka språk du behöver tolkning.
  • Hur lång tid samtalet beräknas ta. Tänk på att ett tolkat samtal tar längre tid än ett enspråkigt.
  • Vad samtalet kommer att innehålla. Kommer ni diskutera exempelvis sjukvård, familjerätt eller ett avtal?
  • Var fakturan på tolkningen skall skickas.
  • Om du har några särskilda önskemål gällande tolken.

Beställa tolk via webben

Om du tidigare beställt tolk via tolkförmedlingen och har inloggningsuppgifter så kan du beställa tolk direkt via vår webbplats:

Beställa tolk – Telme

Om du har några frågor, vänligen kontakta Tolkförmedlingen.