Program för Väggaområdet

Ett av huvudsyftena med planprogrammet för Väggaområdet är att förstärka områdets karaktär som en allmänhetens mötesplats för rekreation och friluftsliv. Programmet ger förslag på hur området kan och bör utvecklas och bevaras i framtiden.