Färdtjänst och sjukresor

Du som har ett funktionshinder som medför svårigheter att ta dig fram på egen hand eller med kollektivtrafiken kan ha rätt till färdtjänst. Du som ska på besök eller behandling kan även få åka gratis till och från vården genom en så kallad sjukresa.

Färdtjänst

Färdtjänst riktar sig till dig som har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Du som har ett tillfälligt funktionshinder har inte rätt till färdtjänst.

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och hanteras av Region Blekinge. För att läsa mer om färdtjänst och ansöka om tillstånd till färdtjänst, besök Region Blekinges webbplats:

Färdtjänst – Region Blekinge

Sjukresor

Du som ska på besök eller behandling har rätt att åka gratis till och från vården med tåg eller buss. Du som av särskilda medicinska skäl måste åka med annat färdsätt kan även få viss ersättning för detta. För att läsa mer om sjukresor, besök 1177 vårdguidens webbplats:

Sjukresor – 1177