Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst

Färdtjänsten hanteras av Region Blekinge och är en del av kollektivtrafiken. Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst.

Ansökan om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst görs hos färdtjänsthandläggare på Region Blekinge,
Här kan du också läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sjukresor

Om du ska på besök eller behandling har du rätt att åka gratis till och från vården med tåg eller buss.
Om din sjukresa är gratis medföljer ett resebevis din kallelse. Resebeviset är ditt färdbevis till/från sjukvården.

Om det finns medicinska skäl till att åka med annat färdsätt kan du också få viss ersättning, för detta krävs ett intyg om ditt medicinska tillstånd.

Läs mer om sjukresor på 1177.