Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Bostad med särskild service för vuxna är en boendeform som erbjuds till vuxna med funktionshinder. Inom kommunen finns tre olika typer av dessa bostäder i form av gruppbostad, servicebostad och särskild anpassad bostad. 

Målet med bostäderna är att du ska kunna leva och bo precis som alla andra. Oavsett om du bor i gruppbostad, servicebostad eller i särskild anpassad bostad skrivs ett hyreskontrakt med hyresvärden och du betalar din egen hyra, mat och hemförsäkring.

Gruppbostad

Gruppbostäder är till för personer med funktionsnedsättning som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. Bostäderna består av ett litet antal lägenheter samt gemensamhetsdel med kök och vardagsrum. I en gruppbostad kan du få stöd och hjälp från personal dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostad är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och gruppbostad. Du bor i en egen lägenhet där du har möjlighet att tillkalla personal dygnet runt. Lägenheten ligger ofta i ett vanligt bostadshus där det även finns gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är en bostad utan fast bemanning som har en viss grundanpassning till den funktionsnedsattes behov. Stöd och service i anslutning till boendet kan dock ges vid behov i form av personlig assistans, boendeteam och hemtjänst.

Vart vänder du dig?

Om du vill ansöka om bostad med särskild anpassning till vuxna så kan du kontakta våra LSS-handläggare. Du kan även kontakta Servicecenter som kan koppla dig till en handläggare. Kontaktuppgifter finns här på sidan.