Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns gruppbostad, servicebostad och särskild anpassad bostad som är tre boendeformer anpassade för vuxna med funktionsnedsättning.
Målet med bostäderna är att du ska kunna leva och bo precis som alla andra.

Oavsett om du bor i gruppbostad, servicebostad eller i särskild anpassad bostad skrivs ett hyreskontrakt med hyresvärden och du betalar din egen hyra, mat och hemförsäkring.

Gruppbostad

Gruppbostäder är till för personer med funktionsnedsättning som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. Bostäderna består av ett litet antal lägenheter samt gemensamhetsdel med kök och vardagsrum. I en gruppbostad kan du få stöd och hjälp från personal dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostad är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och gruppbostad. Du bor i en egen lägenhet och kan tillkalla personal dygnet runt. Lägenheten ligger ofta i ett vanligt bostadshus. Det finns även gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Särskilt anpassad bostad

Avser en bostad till personer med funktionsnedsättning. Bostaden har en viss grundanpassning till den enskildes behov, men bostaden saknar fast bemanning. Stöd och service i anslutning till boendet kan vid behov ges t ex personlig assistans, boendeteam och hemtjänst.

Vart vänder du dig?

Du kan få hjälp att komma i kontakt med handläggare genom att ringa Servicecenter, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också ringa direkt till en LSS-handläggare, se kontaktuppgifter till höger.