Grafisk profil

Karlshamn kommunicerar på många olika sätt och genom flera olika kanaler. För att skapa igenkänning är det viktigt att allt material utformas på ett enhetligt sätt. Den grafiska profilen hjälper oss att vara konsekventa och tydliga i vår kommunikation.