För dig som elev – Lektioner & övning

En lektion är vanligtvis 20 minuter.

Ensemblelektioner (kör- och orkester) är mellan 30-90 minuter.

Du bör spela hemma varje dag mellan lektionstillfällena. Din musiklärare visar och hjälper dig på lektionerna. Mellan lektionerna övar du regelbundet på ditt instrument/din röst och gör de hemuppgifter ni har gått igenom på lektionen.

Sammantaget, med erbjudna lektioner minst en gång per vecka och/eller konserter och aktiviteter i samband med projektveckor, garanterar Musikskolan minst 25 speltillfällen per läsår. Oftast blir det mycket mer. Elever som deltar i den avgiftsfria ensembleundervisningen får mer än 50 speltillfällen per läsår.

Musikskolan strävar efter att alla elever också ska deltaga i ensemble. Det är bra för din individuella utveckling och du får trevliga kompisar samtidigt som Karlshamns musikliv blir ännu starkare!