För dig som elev – Lektioner & övning

P.g.a Covid 19 hålls tillsvidare alla lektioner digitalt. Nedanstående information avser ordinarie undervisning som vi hoppas kunna återkomma till inom snar framtid.

En lektion är vanligtvis 20 minuter.

Ensemblelektioner (kör- och orkester) är mellan 30-90 minuter.

Du bör spela hemma varje dag mellan lektionstillfällena. Din musiklärare visar och hjälper dig på lektionerna. Mellan lektionerna övar du regelbundet på ditt instrument/din röst och gör de hemuppgifter ni har gått igenom på lektionen.

Sammantaget, med erbjudna lektioner minst en gång per vecka och/eller konserter och aktiviteter i samband med projektveckor, garanterar Musikskolan minst 25 speltillfällen per läsår. Oftast blir det mycket mer. Elever som deltar i den avgiftsfria ensembleundervisningen får mer än 50 speltillfällen per läsår.

Musikskolan strävar efter att alla elever också ska deltaga i ensemble. Det är bra för din individuella utveckling och du får trevliga kompisar samtidigt som Karlshamns musikliv blir ännu starkare!