Parkeringarna på Skeppsbron.
trafik

Nu tar vi första steget för att införa p-skiva

Den parkeringszon som för närvarande är blå övergår till att bli avgiftsfri 24-timmarsparkering utan p-skiva från och med den 8 april.

Vi inför parkeringsskiva i centrala Karlshamn under 2024. Införandet sker successivt, men ska vara helt klart senast den 1 september.

När vi inför p-skiva förändrar vi också parkeringsstrukturen med zonindelning och regler. Som ett första steg i införandet av p-skiva fasar vi ut den blåa parkeringszonen. Delar av det som idag är blå zon blir nu avgiftsfri 24-timmarsparkering, utan p-skiva:

  • parkeringsytan vid Körmölleplan
  • två parkeringsytor längs Ågatan i höjd med Norra Fogdelyckegatan
  • parkeringsytan längs Prinsgatan
  • parkeringsytan på södra delen av Skeppsbron.

Parkeringen som ligger mellan Netport och Näsviken (kvarteret Kompassen 1) tillhör idag blå zon, men kommer inom kort troligtvis arrenderas ut till Karlshamns Fastigheter AB.  Fram tills att de tar över parkeringen via arrende gäller också där avgiftsfri 24 timmarsparkering utan p-skiva.

Parkering som inte blir avgiftsfri i 24 timmar

Parkeringen som ligger i anslutning till Sommargatan, den norra delen av Skeppsbron, blir inte avgiftsfri 24-timmarsparkering utan p-skiva. Där kommer det i ett senare skede bli lila zon, det vill säga parkering med p-skiva upp till 3 timmar i följd.

Giltig 30-dagarsbiljett

Om du har en 30-dagarsbiljett för blå parkeringszon som är giltig efter 8 april ska du kontakta Easy Park för att få den återbetald. Här hittar du kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter till Easy Park

 

Här kan du läsa mer om införandet och de nya parkeringszonerna:

Införande av p-skiva

Klicka för en större version av kartan.