Thoren Framtid

Årskurs: 7-9

Driftsform: Friskola

Om skolan

Vi på Thoren Framtid har redan målet klart för varje elev som börjar hos oss – bäst förberedd för framtiden. Vi tror att vägen dit går genom lusten för själva lärandet, eftersom om du har den kommer allt annat att följa med naturligt. Därför låter vi våra ledord mod, kraft och passion med hjärta genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill helt enkelt att ditt barn ska få en trygg och färgfylld framtid.

Med en nära koppling till verkligheten jobbar vi ämnesintegrerat i projektform på de flesta lektioner. Vi tycker prao och samverkan med arbetslivet är viktigt, och försöker föra in uppgifter ifrån riktiga företag i vår undervisning så ofta vi kan – så kallade CASE.

Framtiden är digital. Därför är digitaliseringen en naturlig del av vår vardag, lärmiljö och undervisning. Varje elev får en egen dator att jobba med för att lösa uppgifter på ett fritt och kreativt sätt. På lektionerna använder vi oss av smartboard, en interaktiv skrivtavla, vilket hjälper inlärningen.

Vi har profiler eleverna får välja mellan för att de under skoltid ska få göra något de brinner för och öka sin skolglädje. Vi har till exempel idrotts-, IT- och musikprofiler, men det finns också möjlighet till lokala lösningar om exempelvis en idrottsförening är intresserad av att samarbeta för att eleven ska få utöva sin idrott.

Kunskapsutveckling och personlig utveckling går hand i hand. Vi fokuserar på elevernas personliga utveckling för att våra elever ska få ökat självförtroende, social förmåga och ökad självinsikt. De blir helt enkelt trygga i sig själva och tillsammans med andra.